Co powinno być charakterystyczne dla dobrego hotelu? Aby móc tego rodzaju obiekt uznać za warty wizyty trzeba spostrzec w nim szereg współdziałających ze sobą elementów. Korzystny rodzaj usytuowania hotelu to jedna z takich cech. Zależnie od tego,